Detta är Interstudy

Interstudy hjälper dig som vill studera någonstans i världen – utom i Sverige! Vi är baserade i Göteborg och Stockholm och har kontakt med universitet, institut och skolor runt om i världen.